WODC-onderzoeksrapport ‘Nut, noodzaak, vormgeving en kosten van een (revolverend) processenfonds voor collectieve acties’ (samenvatting)