Mededelingsbrief inzake Wijzigingen van het Reglement van het Verdrag tot regeling van de walvisvangst