Beslisnota inzake Stand van zaken Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme