Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de betaling Stichting Open Nederland aan Jaap van Dissel