Verzoek aan de minister voor LZS om een reactie op het artikel ‘Dimence Groep kiest voor eigen invulling landelijk kwaliteitsstatuut ggz’