Beslisnota bij brief Geannoteerde agenda JBZ-Raad 28 september 2023 (deel 1)