Amendement van het lid Van der Plas over de verdeling op basis van inwoneraantal in de wet verankeren