Antwoord op vragen van het lid Hachchi over verstekelingen aan boord van de Karel Doorman