Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Bontenbal over de plannen van Duitsland om de stroomprijs voor de energie-intensieve industrie te maximeren