Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Verordening tariefbehandeling en afschaffing vrijstelling douanerechten (Kamerstuk 22112-3727)