Antwoord op vragen van het lid Minhas over het artikel 'Nederlands datacenter Microsoft verbruikte vier keer meer water dan gedacht'