Vragenuur: Vragen van het lid Erkens aan de minister voor Klimaat en Energie over het artikel "Energiebedrijven in de fout met prijsverhoging: te laat aangekondigd".