Het bericht dat de data van agenten niet goed beveiligd zijn