Antwoord op vragen van het lid Akerboom over de wolf