Amendement van het lid Van der Plas over een maximum beschikbaar te stellen opvangplaatsen