Afschrift van de brief aan Mentorschap Nederland om een financiële bijdrage voor voortzetting van de landelijke kennisfunctie van Mentorschap Nederland