MEMO inzake verstoringen 22 januari 2015 en 2 februari 2015