Antwoord op vragen van de leden Leijten en Van Gerven over het explosief stijgend aantal mensen dat het eigen risico niet meer kan betalen