Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Den Haan over deelname aan het arbeidsproces wordt in sommige gevallen moeilijk gemaakt voor gepensioneerden c.q. AOW-gerechtigden