Antwoord op vragen van het lid Boswijk over het scheurverbod in Natura 2000