Conceptverslag Raad Buitenlandse Zaken d.d. 23 oktober 2023