Antwoord op vragen van het lid Erkens over het artikel 'Bedrijven willen niet aan flexibel stroomgebruik'