Beslisnota bij brief Defensie Projectenoverzicht 2023