Besluit houdende verlening van ontslag aan drs. R.W. Knops als Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties