Het bericht dat er geen heffing komt op vapen (Telegraaf.nl, 16 oktober 2023)