Vragenuur: Vragen van het lid Idsinga aan de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst over het bericht "Veteraan knokt door: 'Belasting pikt deel van mijn smartengeld'".