Motie van het lid Baudet over een voorstel om de uitzonderingsgrond onder artikel 5.1 sub 2 van de Wet Open Overheid schrappen