Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over "een juridisch advies van de landsadvocaat over het invaren van pensioenen in de pensioenwet”