Besluitenlijst van de procedurevergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat op 27 juni 2023