Antwoord op vragen van het lid Bontenbal over fouten in energienota bij teruglevering zonnepalenen