Amendement van de leden Van Weyenberg en Hammelburg over verhoging tarief energiebelasting voor bedrijven en belastingvermindering voor huishoudens