Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over de juridische positie van Taiwan in het kader van de komende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (78e zitting)