36341 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF)