Rapportage behaalde resultaten en uitgevoerde activiteiten uit de actieagenda schadelijke praktijken 2020-2022