De grootschalige internationale illegale handel van puppy’s die zich in Nederland concentreert