Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 24 oktober 2023 (Kamerstuk 21501-02-2718) en het verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 27 en 28 september 2023 (Kamerstuk 21501-02-2717)