Afschrift van de reactie over Wubo afwijzingen Indische en Molukse ouderen