Amendement van het lid Van der Plas over het schrappen van de wettelijke taak voor gemeenten bij asielopvang