Verzoek om reactie op de brief aangaande eis voor restitutie en compensatie aan nazaten van tot slaafgemaakte Afrikanen