Motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat asielopvang door gemeenten altijd op basis van vrijwilligheid dient plaats te vinden