Beslisnota bij vragen over De betaling Stichting Open Nederland aan Jaap van Dissel