Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Boulakjar over het bericht ‘Kabinet blijft onvermurwbaar: geen broodnodige studentenhuizen of woningen onder aanvliegroute Schiphol’