Herziene convocatie wetgevingsoverleg Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-XV) - 28 juni 2023, 14.00-18.00 uur (agendapunt toegevoegd)