Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Agema over de eigen bijdrage voor een kunstgebit