Beslisnota inzake Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 10 juli 2023