Motie van het lid Boswijk over een structureel interdepartementaal afstemmingsoverleg op het gebied van mensenrechten