Beslisnota bij Kamerbrief inzake Jaarverslag TNO 2022 - Delfstoffen en aardwarmte in Nederland