Besluitenlijst procedurevergadering cie. KR d.d. 25 februari 2015