Beslisnota bij Antwoord op de vragen van het lid Van Haga over het naar voorbeeld van Frankrijk en België in verzet komen tegen 'klimaatpaus' Timmermans