Antwoord op vragen van het lid Albert de Vries over de gevolgen van eenvoudiger bouwregels